IMD – Individuell Mätning Debitering

IMD, eller individuell mätning och debitering, är en teknologi som möjliggör separat mätning av energianvändning för varje enskild lägenhet i en flerfamiljsbyggnad eller bostadsrättsförening. Detta system samlar in data om varje enhets exakta energiförbrukning, vilket sedan används för att debitera varje hushåll baserat på dess faktiska användning. Det som mäts och debiteras är oftast el, värme, vattenförbrukning.

IMD gemensam EL

En övergång till gemensam el innebär att föreningen betalar för ett enda abonnemang per byggnad och att samtliga medlemmar slipper därmed ett eget el-abonnemang som idag innehåller flertalet fastsavgifter. De fasta avgifterna på ett el-abonnemang varierar mellan elnätsägare och elhandelsbolag men ligger mellan 1.700kr upp till 2.200kr per år inklusive moms. Med gemensam el kan dessa fasta avgifter antingen tas bort för alla medlemmar eller betalas till föreningen i syfte att förhindra onödiga avgiftshöjningar då man efter omställningen ”säljer” all el till sina medlemmar.

Jolums erbjuder omfattande tjänster för att underlätta övergången till gemensam el.

Person på strand med Jolums logga på jackan

Använd oss som er IMD expert – kostnadsfritt

Jolums är en installations partner. Via oss får du tillgång till samtliga leverantörer på marknaden. Vår roll är att guida rådge och anpassa lösningen efter era förutsättningar både ekonomiskt och tekniskt.

Som anlitad expert erbjuder vi bland annat:

 • Kostnadsfria förstudie på plats.
 • Kostnadsfri besparingskalkylering och offert.
 • Installation både inom el, värme och vatten.
 • Anpassningar av inkommande el-serviser.
 • Vi ger rekommendationer på insamlingssystem som rapporterar förbrukningen till er ekonomiska förvaltare för en enkel debitering via månadsavin.
 • Vi erbjuder närvaro som ”IMD expert” vid föreningsstämmor kostnadsfritt.
 • För och färdiganmälningar till elnätsbolag.
 • Projektledning och eventuell samordning av genomförande.
 • Serviceavtal för bekymmersfri tid efter övergången.

Funderar ni på att övergå till gemensam el?

Fyll i formuläret här bredvid så kommer vi kontakta dig för ett första samtal.

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Installationspartner

Jolums är installationspartner till många av Sveriges största leverantörer av IMD system. Vi har erfarenhet av Infometric, EcoGuard, Elvaco, Ngenic samt IMD Sensor Online.

Vad är fördelarna med IMD

Att investera i eller att ställa om till IMD – Individuell Mätning Debitering är en strategisk och fördelaktig
åtgärd för styrelsen i en bostadsrättsförening av flera skäl:


1

Kostnadseffektivitet:

Genom att optimera energianvändningen kan föreningen minska sina energikostnader avsevärt. Eftersom varje enskild lägenhet bara betalar för den faktiskt förbrukar, blir faktureringen rättvis och transparent.

2

Miljövänlighet:

Optimera energianvändningen bidrar till en mer hållbar livsstil. Genom att främja ”medveten” användningen energi minskar det föreningens koldioxidavtryck och föreningen bidrar till Sveriges miljömål.

3

Teknologisk innovation:

Genom att anamma IMD – Individuell Mätning Debitering visar föreningen att den är proaktiv och framåtblickande. Detta kan förbättra föreningens rykte och öka attraktiviteten för potentiella köpare.

Gemensam el – vanliga frågor och svar

Hur införs gemensam el?

Föreningen/styrelsen beslutar att ta upp frågan på en ordinarie eller extra stämma. Inför stämman hjälper Jolums till med information, besparingskalkyl, offert, mm. Jolums deltar på själva stämman och finns då närvarande för att svara på alla eventuella frågor som kan uppkomma.

Med stämmobeslutet som fullmakt för uppsägning av alla individuella abonnemang går vi vidare och startar upp projektet som Jolums leder tillsammans med föreningen. Jolums installerar nya elmätare, anpassar fastighetens inkommande elanläggning och driftsätter insamlingssystemet och löser integrering av mätvärden och debiteringsunderlag med er ekonomiska förvaltare.

Hur stor blir besparingen?

Man spar i genomsnitt ca: 1 500 – 2 000 kr / lägenhet / år beroende på elnätområde

Hur beslutas om gemensam el?

Styrelsen förseslår införande av Gemensam el för stämman. Stämman röstar för att införa gemensam el.

Behövs fullmakt vid införande?

Ja, i form av stämmobeslut. För medlemmar kan en enskild fullmakt bli aktuellt.

Kan jag behålla min elleverantör?

Nej, efter införande av gemensam el delar alla boende på ett och samma abonnemang hos elnätsägaren. Elen levereras från en och samma leverantör till hela föreningens förbrukning, d.v.s. alla har samma elleverantör vilket även gör att man kan spara pengar då man blivit en storkund hos elleverantören.

Jag har bundet elavtal, får jag någon straffavgift?

Nej, då föreningsstämman beslutar att gå över till gemensam el drabbas aldrig individen av viten. Det är även så att alla ingångna avtal för elleverans är knutna till en leveranspunkt – Nätägarens elmätare vilken demonteras av nätägaren vid ombyggnaden, detta gör att det inte längre finns någon leveranspunkt att knyta ett avtal till.

Kan man kombinera gemensam el med solceller?

Ja, det är en fantastisk kombination eftersom gemensam el ger föreningens alla medlemmar tillgång till den el som genereras av solcellerna vilket inte är möjligt om var och en har ett eget elnätsabonnemang. Man kan säga att alla medlemmar får sin bas-last (t.ex. kyl och frys) försörjd ”gratis” av solcellerna.

Kan man ha billaddare när vi har gemensam el?

Ja, det flesta insamlingssystem kan läsa av billaddare och även ha dynamisk laddning, d.v.s. flera användare kan dela på samma laddstation och ändå få sin förbrukade el debiterad på månadsavin precis som med lägenhetsförbrukningen.

Vad kostar det att införa gemensam el?

Kostnaden är beroende av antalet lägenheter, var lägenheternas elmätare är placerade och hur stor ombyggnad som behöver göras på inkommande el-servis/fastighetsabonnemang.

Generellt kan man säga att det kostar 3 500 – 5 000 kr ink moms / lägenhet. Momsen på investeringen är sedan avdragsgill då man behöver momsregistrera sig för IMD (individuell mätning och debitering) och särredovisa de kWh föreningen säljer till sina medlemmar. Detta hanteras sedan av mättjänsten och föreningens ekonomiska förvaltare.

Varför ska bostadsrättsföreningen investera i detta då det är dom boende som gör hela besparingen?

Att investera i gemensam el är en strategisk och fördelaktig åtgärd för styrelsen i en bostadsrättsförening av flera skäl:

 • Kostnadseffektivitet: Genom att optimera energianvändningen kan föreningen minska sina energikostnader avsevärt. Eftersom varje enskild lägenhet bara betalar för den el den faktiskt förbrukar, blir Debiteringen rättvis och transparent.
 • Miljövänlighet: Gemensam el bidrar till en mer hållbar livsstil genom att främja användningen av förnybar energi. Detta minskar föreningens koldioxidavtryck och bidrar till miljömålen.
 • Teknologisk innovation: Genom att anamma gemensam el visar föreningen att den är proaktiv och framåtblickande. Detta kan förbättra föreningens rykte och öka attraktiviteten för potentiella köpare.

Genom att investera i gemensam el, tar styrelsen i en bostadsrättsförening ett steg mot en mer hållbar, kostnadseffektiv och innovativ framtid.

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för en fri offert.