Energilager

Jolums är en pålitlig leverantör av energilagringssystem av flera anledningar. Våra val av energilagringssystem är av hög kvalitet och demonstrerar en stark förståelse för olika energilagringsbehov. Jolums är välutbildade inom energilagringssystem och har byggt upp betydande expertis. Med support och rådgivning hjälper vi kunderna att göra rätt val för deras specifika behov.

Energilager

Privatperson

När det gäller energilagring finns det tydliga skillnader mellan system för privatpersoner och de som används för större bostadsfastigheter. För det första, storleken och kapaciteten på systemen skiljer sig åt. Energi lagringssystem för privatpersoner är vanligtvis mindre och har lägre lagringskapacitet, eftersom de är utformade för att uppfylla de mindre energibehov som ett enskilt hushåll har. Privata hushåll använder energilagring mestadels för att maximera användningen av sin egen förnybara energiproduktion, till exempel från solpaneler, och för att minimera sin användning av nätström.

Jolums är installatör för GoodWee Energy Storage Solutionen och använder Lithium-Järnfosfat batteri från BYD vilket är ett batteri med lång livslängd, hög kvalité och framför allt säkert mot brand. Hela energilagersystemet är uppbyggt på moduler vilket innebär att man bygger moduler på varandra. Systemet finns från 5,1 kWh ända upp till 12,8 kWh.

Växelputsbatteri

Energilager

Fastighetsägare (Bostadsrätts­föreningar)

Energilager är en viktig del av fastighetsägares elkraftsstrategi. Det är en lösning som kan bidra till att minska kostnader, förbättra energieffektiviteten och öka tillförlitligheten i elsystemet. Som fastighetsägare är det viktigt att vara medveten om fördelarna med ett energilager och hur det kan passa in i din övergripande strategi för hållbarhet och kostnadsbesparingar. När det gäller energilagring till större bostadsfastigheter och industrifastigheter är det i huvudsak storleken och kapaciteten på systemen som skiljer sig åt. Energi lagringssystem för större bostadsfastigheter och industrier är vanligtvis större och har stor lagringskapacitet, eftersom de är utformade för att uppfylla energibehov för en större bostadsfastighet eller industrifastighet. Fastighetsägare använder sitt energilagring för att maximera användningen av sin egen förnybara energiproduktion men också för att avlasta och skapa förutsättningar för att kunna etablera verksamheter i områden med ogynnsamma förutsättningar gällande elnätskapacitet.

Jolums är installatör för två av Europas största leverantörer av större energilagersystem. Även detta energilagersystem är uppbyggt på moduler vilket innebär att man bygger moduler på varandra. Systemet finns från 50 kWh och uppåt.

Energilager för fastigheter

Energilager

Balanseringstjänster

För att elnätet i Sverige ska vara i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. En sådan tjänst är batterier i CheckWatts virtuella kraftverk bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert. Jolums erbjuder lösningar som kan anslutas till bland annat Checkwatt. Är intresserad av att tjäna pengar på ditt batteri klicka på knappen nedan.

Checkwatt logo

Funderar ni på energilager?

Fyll i formuläret här bredvid så kommer vi kontakta dig.

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande