Entreprenad

Projektering

För oss kan ett entreprenad projekt innebära allt från projektering till färdig anläggning. Målet är att beställare/kunder ska kunna lägga över ett helhetsuppdrag på oss. I vår organisation och nätverk finns projektledare, projektörer och elinstallatörer som tillsammans med beställaren/kunden driver projektet hela vägen fram till färdig anläggning.

En arkitekt justerar en ritning

Nyproduktion och ombyggnation

Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar med fokus på att minimera extra arbete och andra poster som ökar kostnaden för våra beställare/kunder. Vi har erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader. Vårt team kommer från både större och mindre företag där de arbetat på några av västra Sveriges större anläggningar. De är vana att arbeta utefter instruktioner och följa byggnationens ritningar och tidplaner.

glasbalkonger på ett lägenhetshus

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för en fri offert.