Laddboxar

Varför ska man installera en laddbox?

Att ladda din elbil i ett vanligt eluttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Om de används i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken. Viktigt att tänka på; dessa typer av bränder täcks ofta inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt. Detta gäller även för kontorsfastigheter.

Våra leverantörer

Jolums är certifierad installationspartner till Sveriges största aktörer på laddboxar. Bland våra partners finns Charge AMP, Garo, Easee och Zaptec med flera.

Charge amps logo
Easees logo
Garos logo
Zaptecs logo

Laddbox

Privatpersoner

Det finns många fördelar med att ha en laddbox hemma. Det blir både enklare, säkrare, pålitligare och snabbare än ett vanligt vägguttag. Alla våra laddboxar installeras med lastbalansering, som tar hänsyn till vad du förbrukar i husets så att säkringar inte går. En annan stor fördel är att det är betydligt billigare att ladda sin elbil hemma jämfört att ladda den på stan. Vår priser är en så kallad ”installerat och klart” lösning inklusive ansökan om grön teknik bidrag om så önskas.

Laddstation med laddsladd och laddbil
Grön teknik 50% logga

Laddbox

Företag

Vi gör det enkelt för er att installera laddstolpar till ert företag. Det finns många el- och hybridbilar, och genom att erbjuda elbilsladdare på ert företag visar det att ni tänker på framtiden och har ett hållbarhetstänk. Bilarna på företaget har olika behov av laddning, beroende på körcykler eller hur frekvent bilen laddas. Därför finns det inte en självklar lösning, utan varje företag har sin lösning och varje fastighet har sina förutsättningar gällande kapacitet i fastighetscentralen eller i elnätet.

Vi erbjuder en komplett lösning när företaget ska erbjuda sina anställda att ladda på jobbet. Det inkluderar en enkel administration som håller reda på vem som förbrukar vad. När laddstationerna är på plats på ert företag, erbjuder vi också support så att problem kan åtgärdas både snabbt och effektivt.

Vi hjälper även våra kunder med att söka sitt ”ladda bilen” bidrag hos Naturvårdsverket.

Laddbox

Bostadsrätts­föreningar & Samfälligheter

Vi hjälper till från idé, till motion, till installerad laddpunkt. Med våra skräddarsydda laddlösningar blir resan mot en miljövänlig bostadsrättsförening enkel. Laddlösningen erbjuder bostadsrättsföreningar och samfälligheter även debiteringslösningar både för intern hantering eller extern hantering via till exempel befintligt IMD-system. Alla kunder erbjuds även ett serviceavtal som löser eventuella bekymmer som kan uppstå.

Vi hjälper även våra kunder med att söka sitt ”ladda bilen” bidrag hos Naturvårdsverket.

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för en fri offert.