Solceller för bostadsrätts­föreningar och företag

Solceller Brf – Gör egen el i er bostadsrättsförening

Vi har installerat solceller i bostadsrättsföreningar och på radhus i Göteborg. Att gå samman i en brf för att installera solceller är lönsamt för både föreningen och miljön.

Beroende på hur föreningen eller samfällighetens elabonnemang ser ut finns det olika vägar att gå när det är dags att installera solceller. Om din bostadsrättsförening har ett gemensamt abonnemang så kan solcellerna producera el till alla hushåll i föreningen. Om hushållen har enskilda elabonnemang används solpanelerna till att understödja den gemensamma driften av belysning, tvättstuga, hissar, laddstolpar för elbilar och andra funktioner.

Solceller på lägenhetehus

Solceller radhus Göteborg

Processen att skaffa solceller till radhus ser olika ut beroende på samfällighetens förvaltning. Radhus förvaltas oftast av en samfällighetsförening, då följs föreningens uppsatta stadgar. Medan mindre radhus och parhus med delägarförvaltning endast behöver ta ett beslut om att installera solcellerna på taken.

En samfällighetsförening förvaltar radhus, kedjehus och parhus. Föreningen har bland annat som uppgift att ta hand om gemensamhetsanläggningar som fastigheterna äger och använder tillsammans.

Om en samfällighet planerar att installera solceller som del av en gemensamhetsanläggning, till exempel på taket av ett garage, regleras detta av anläggningsförrättningen. Där anges vilka åtgärder som får göras av samfällighetsföreningen.

Två vita villor med solceller

Installera solceller – vi är med hela vägen

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar när vi tar fram en passande solcellsanläggning för din villa, bostadsrätt eller radhus. Vi finns med dig hela vägen från det första mötet till att solcellerna är i drift och genererar. Välkommen att kontakta oss för att boka ett första möte där vi inspekterar förutsättningarna för att installera solceller på din fastighet. Vi tar sedan fram en detaljerad beräkning där du kan se hur mycket el som kan utvinnas och på så sätt sänka eller helt eliminera dina elkostnader över året.

Låt oss bli din expert på solceller och solpaneler i Göteborg.

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Frågor och svar

Allmänt

Vart levererar Jolums?

Jolums levererar projekt i hela Västra Götaland samt delar av Halland

Vad innebär helhetslösning?

Vi erbjuder en komplett lösning, från analys och design till installation och underhåll, för att säkerställa så hela processen blir så smidig och enkel som möjligt för er.

Vad innebär och hur fungerar avdraget för Grön Teknik?

Grön teknik-avdraget är en skattereduktion för privatpersoner som ger rätt till avdrag på solceller. Avdraget ger rätt till 20% på solceller och 50% avdrag på installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Vi sköter allt kring ansökan och på din faktura från oss är avdraget redan gjort.

Vem utför installationen?

Vi på Jolums utför ALLTID alla installationer med egen anställd personal

Solceller

Hur installerar man solceller?

Solceller installeras på taket eller på marken, beroende på tillgänglig plats och riktningen av solens strålar.

Vilken storlek på solcellssystemet behöver jag?

Storleken på det solcellssystem som behövs beror på din energiförbrukning och mängden tillgänglig plats för installation av solceller.

Hur länge håller en solcellsanläggning?

En väl installerad solcellsanläggning kan hålla i upp till 25 år eller mer. Solcellernas livslängd beror på flera faktorer.

Vad händer med solceller när det är molnigt eller mörkt?

Solceller fungerar bäst i direkt solljus, men de kan fortfarande generera elektricitet även när det är molnigt eller mörkt.