Solceller för privatpersoner

Solpaneler villa Göteborg – flera starka fördelar

Ekonomiska fördelar

Genom att producera din egen el med solceller kan du minska dina elkostnader och även få bidrag för att installera solceller på ditt tak.

Miljömässiga fördelar

Genom att producera el med solpaneler minskar du ditt ekologiska fotavtryck och bidrar till en mer hållbar miljö.

Högre fastighetsvärde

Många potentiella köpare ser solceller som en attraktiv lösning, vilket kan öka värdet på din villa.

Lång livslängd

Genom att installera solceller på ditt tak kan du få en pålitlig och hållbar energikälla under många år framöver.

Förbättrad självförsörjning

Genom att producera el med solceller minskar du beroendet av traditionella energileverantörer vilket kan skydda dig från stigande elpriser.

Är du intresserad av att få mer information om solceller? Kontakta oss idag!

Solceller pris – vad kostar det?

Priset på solceller ligger på mellan 10 000 och 15 000 kronor per kW, detta inkluderar avdrag. En genomsnittlig anläggning med solpaneler kostar ungefär 130 000 – men priserna kan variera beroende på bland annat hög efterfrågan och kompetensbrist.

Per kvadratmeter är priset för solceller i genomsnitt 2 570 svenska kronor. Som privatperson får du göra skatteavdrag det så kallade GRÖN TEKNIK på 19,40 procent av totalpriset för solcellerna på din villa eller ditt radhus. Hur mycket det kostar att installera solceller beror mycket på vilken typ av tak du har. Anläggningar med högre effekt har ett lägre pris per solpanel.

Fräsch villa med solceller

Solpaneler tak Göteborg – passar mitt tak?

Solceller passar på de flesta typer av tak så länge de är i gott skick. För att det ska passa som bäst är det lämpligt att det ligger i öst-, väst- eller söderläge samt har en lutning på 0-60 grader. Solpaneler passar inte på ett tak som är kraftigt slitet och ligger i norrläge.

Om du har ett gammalt tak som inte beräknas hålla i så många år till finns det skäl att se över möjligheterna att byta taket innan eller samtidigt som du installerar dina solceller. Det är svårt och riskabelt att installera solceller på gamla tak.

villa med solceller på tegeltak

Solceller på olika tak

Tegeltak

Detta är fullt möjligt men kan vara svårt eftersom traditionella tegelpannor är ömtåliga och svåra att arbeta med.

Betongpannor

Detta är ett takmaterial som är mycket lämpat för solpaneler och det orsakar sällan några problem då solpanelerna enkelt fästs i råspont eller takläkt.

Plåttak

Solceller passar utmärkt på plåttak och installationen är ofta snabb, enkel och billig.

Eternittak

Det går att installera solceller på eternittak, men det är svårt och dyrt eftersom materialet innehåller asbest.

Papptak

Även på denna taktyp går det att installera solpaneler, men det kräver ofta mer arbetsmaterial och fler arbetstimmar jämfört med andra taktyper och blir därför något dyrare.

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för en fri offert.